sobota, 17 grudnia 2011

Wodociągi w Maczkach.

W ramach obowiązków zawodowych dane mi było zwiedzić Stację Uzdatniania Wody w Maczkach. Nie była to moja pierwsza bytność w tym zakładzie, jakieś pięć czy sześć lat temu już coś tam projektowaliśmy, jakieś komory rozpływowe z wyposażeniem, zlokalizowane przy, jeszcze przedwojennch, zbiornikach na wodę czystą.
Miałem wtedy, podobnie jak teraz, okazję powłóczyć się między filtrami powolnymi, filtrami pośpiesznymi,  pulsatorami z koagulacją, przepompowniami  z odmulnikami, stacją chlorowania wody i tym podobnymi, dziwnymi ustrojstwami. Fascynujące, nieprawdaż...?
Teraz przypadł mi jakiś taki projektowy drobiazg, ot sprawdzenie czy wykonana nieco po partyzancku konstrukcja nadaje się do czegoś... czy po prostu nadaje się jedynie do wypie...nia. Może drobna sprawa ale wejść pod ziemię trzeba było.

Wodociągi w Maczkach wybudowane zostały jeszcze przed II wojną światową. Powstały wtedy instalacje, filtry i ujęcia wody z rzeki Sztoły. Przy okazji zbudowano osiedle dla pracowników. A w ramach tego osiedla postawiono ciekawy dom mieszkalny. Mimo że stary i nieco zaniedbany, to także dziś robi wrażenie. Taki "drewniany" modernizm.
Dom w Maczkach przy ulicy Wodociągi.
 Więcej o historii SUW Maczki. 

"Cały kraj buduje swoją stolicę"

"Cały kraj buduje swoją stolicę". Cały kraj, a nawet Grecy z J&P AVAX pomagają. Na szczęście nie za darmo. 
Dwie fotki z budowy Drogi Ekspresowej S-8 w Markach. Wzdłuż drogi ekranów akustycznych wyrosło więcej niż drzew. Warszawy z nowej ekspresówki właściwie widać nie będzie. Ale może to i dobrze...
Ekrany akustyczne na obiekcie WŁ1 i WŁ2. A tam, pochwalę się: konstrukcja według mojego projektu.

Ekrany półtunelowe PT-2. Z tymi nie mam nic wspólnego.

wtorek, 13 grudnia 2011

A w górach już zima.

Grudzień 2011.

Jak się okazało była to pierwsza zimowa wycieczka w tym sezonie. Pogoda rewelacyjna. Widoczność niesamowita. Ze szczytu Skrzycznego było widać masyw Wysokiego Jesionika, z najwyższym szczytem, Pradziadem. W prostej linii jest to "ledwie" 136 km.
Skrzyczne - Malinowska Skała - Przełęcz Salmopolska - Kotarz - Szczyrk.

Schronisko PTTK na Skrzycznem.
Widok w stronę Małej Fatry.
W oddali Wysoki Jesionik.

Więcej zdjęć w galerii na Picasie.
Skrzyczne, grudzień 2011

Dąbrówka. Rezerwat leśny "Hubert".

 Listopad 2011.

Niedzielny spacer w ciągle jesiennych warunkach.
Dąbrówka - Rezerwat leśny "Hubert" - Dąbrówka.


Hubert - leśny, częściowy rezerwat przyrody we wsi Dąbrówka w gminie Wielowieś, powołany w celu ochrony fragmentu lasu mieszanego o cechach naturalnych, zachowanego wśród drzewostanów zniekształconych przez gospodarkę człowieka. Rezerwat został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 kwietnia 1958 r. (M.P. z 1958 r. Nr 38, poz. 226). Ma powierzchnię 14,48 ha i obejmuje oddziały 25a, 25b i 25c Leśnictwa Centawa w Nadleśnictwie Rudziniec.

Rezerwat leży na wysokości 225-230 m n.p.m., w południowo-wschodniej części Równiny Opolskiej, w rozległym kompleksie Borów Stobrawsko-Lublinieckich. Położony jest w dolinie Świbskiej Wody (zlewisko Małej Panwi). Podłoże geologiczne budują wapienie środkowego triasu, przykryte pokrywą osadów czwartorzędowych, złożonych z plejstoceńskich piasków rzecznych i polodowcowych. Rzeźba terenu ma charakter równinny.

Dominującym zespołem roślinnym w rezerwacie jest grąd subkontynentalny w wariancie typowym, jedynie na lokalnych, niewielkich wzniesieniach w północno-wschodniej części rezerwatu wykształciła się postać przejściowa do kontynentalnego boru mieszanego. Warstwę drzew budują głównie Sosna zwyczajna (blisko 65 %) i dąb szypułkowy (blisko 35 %) w wieku od 130 do 160 lat. Towarzyszą im nieliczne buki, jawory i klony, które w wielu przypadkach mają wymiary drzew pomnikowych.

Na obszarze rezerwatu stwierdzono występowanie 107 gatunków roślin naczyniowych (wśród nich 83 % to gatunki leśne i zaroślowe), 33 gatunków mchów i 2 gatunków wątrobowców. Spośród chronionych roślin naczyniowych występują tu: bluszcz pospolity, konwalia majowa, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, marzanka wonna i pierwiosnka wyniosła. Z roślin rzadkich rosną tu m. in. czerniec gronkowy, dziewięciornik błotny, kokorycz pełna i malina moroszka.

Fauna rezerwatu obejmuje 56 gatunków kręgowców oraz blisko 200 gatunków bezkręgowców.


za Wikipedią

Potrójna.

Grudzień 2011.

Jesienny, dwudniowy wyjazd w bliskie nam Beskidy. Pod pretekstem slajdowiska. Pogoda szara i nijaka. Wyjazd jakiś taki nostalgiczno depresyjny, a w niedzielę z racji porannych, esemesowych wiadomości po prostu smutny.
Porąbka - Trzonka - Przełecz Targanicka - Przełęcz Kocierska - Potrójna, na drugi dzień zejście do Rzyk.
Przed "Chatą na samiusieńkim szczycie Potrójnej".

Dolina Praciaków.

poniedziałek, 5 grudnia 2011

K. M.
13.05.1959 - 4.12.2011

['] 


...(Kiedy jak buki na mróz...)

Gdy serce pęknie na mróz
Jak w zimie buki pękają
Połóżcie mnie na wóz
Niech jedzie furka pejzażu

Niech wywiezie mnie z miasta
Gotycki kurnik toczy trąd
Tam nie ma komu podać
Żadnej z dwóch czystych rąk

Połóżcie mnie na wóz
Z widokiem na Bieszczady
Na wielki pożar gór
Na Rawkę i Stuposiany

Za wozem nikt nie pójdzie
Deszczyk wszystko pokropi
I konie same ruszą
Bo znają moje drogi

Jerzy Harasymowicz


------------------------------------