piątek, 28 lutego 2014

Święty Onufry - starzec z brodą do kolan.

Święty Onufry Wielki Pustelnik

Wędrówka w okolicach Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony obfituje w zabytki sztuki sakralnej. Jest to związane z wielowiekowym już ruchem pątniczym na tym terenie. Od stuleci rzesze pielgrzymów wydeptywały wąskie ścieżki i szerokie drogi, podążając do Sanktuarium w Kalwarii. Szeroko znane są Misteria Męki Pańskiej jakie odbywają się corocznie w Wielki Piątek na Drodze Krzyżowej wiodącej okolicznymi wzgórzami i łąkami. Okolica bogata jest w kaplice i kościoły będące stacjami na Drodze Krzyżowej oraz na tak zwanych Dróżkach . Zdecydowana większość z tych obiektów jest w chwili obecnej odnowiona (z dużym udziałem funduszy unijnych) i stanowi cenną pamiątkę architektury sakralnej.
Jednak to nie wszystko. Schodząc z uczęszczanych szlaków i dróg spotkać można mniejsze, nieco zagubione ale także urocze, zabytki i pamiątki. Wędrując po grzbiecikach i lasach natrafiliśmy na dwie figury Świętego Onufrego.
Święty Onufry (łac.) Onuphrius – żyjący na początku IV wieku święty Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej pustelnik. Według apokryfów był synem perskiego władcy. Miejscem jego zamieszkania i działalności były tereny dzisiejszego Egiptu (Pustynia Tebaidzka). (...)
(...) Na wizerunkach przedstawiany jest zazwyczaj jako starzec z długimi, białymi włosami i brodą sięgającą aż do ziemi oraz przepaską z gałęzi i liści, czasem ubrany tylko w płaszcz z własnych długich włosów. (...)

Figura Świętego Onufrego na grzbiecie pomiędzy Zakrzowem, Bugajem a Leśnicą.

Figura ukryta pod rozłożystymi drzewami. Ustawiona w miejscu gdzie grzbiet przecina stara, raczej nie używana już dziś droga wiodąca z Zakrzowa do Bugaja. Stara droga jest wąska i głęboko wcięta w ziemię, widać długo musiała służyć ludziom, a sam święty klęczy na postumencie ustawionym ponad wąwozem. Figura Świętego Onufrego datowana jest na wiek XVII, odnawiana była już w roku 1845.

Figura Świętego Onufrego na Górze Chełm.

Na szczycie Chełmu w Beskidzie Makowskim stoi figura Świętego Onufrego datowana na wiek XVI lub XVII. Figura, jak i cała kapliczka, została w ostatnich latach odnowiona po niemal całkowitym zniszczeniu w roku 1971 kiedy to sam święty został strącony z cokołu. Figura na Górze Chełm jeszcze w dziewiętnastym stuleciu była ... obrotowa. Rozwiązanie konstrukcji mocowania świętego do postumentu pozwalało na jego obracanie. Przechodzący obok pielgrzymi obracali figurę tak by Święty Onufry "odprowadzał ich wzrokiem" co miało zapewnić szczęście i pomyślność w dalszej drodze.


 Z figurą Świętego Onufrego na Górze Chełm wiąże się stara, miejscowa legenda. Natrafiłem na ten przekaz na stronie internetowej Stowarzyszenia "Marcowianki" z pobliskiej wsi Marcówka i pozwoliłem sobie ją zacytować:
"Jedna opowiada, jak to pewien bardzo biedny chłop z Marcówki, codziennie przechodząc do pracy koło świętego prosił go o pomyślność i wyciągnięcie z biedy, w jaką popadł. Zniechęcony brakiem reakcji świętego na prośby tak go zdzielił bukowym kołkiem, że święty Onufry spadł z postumentu. I cóż się okazało? W cokole, na którym stał święty, dawno, dawno temu zbójnicy mieli skrytkę, gdzie chowali zrabowane kosztowności. Chłop uznał to za dar od świętego Onufrego, a w dowód wdzięczności odnowił posąg i opiekował się nim."
Linki:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wpisz swój komentarz...