niedziela, 9 października 2016

Cmentarz wojenny na Wzgórzu Bleszczowa w Kroczycach.

Cmentarz wojenny na Wzgórzu Bleszczowa w Kroczycach to jeden z kilku, które przetrwały do dzisiejszych czasów na terenie Jury Krakowsko Częstochowskiej. Obecną formę zyskał już po zakończeniu wielkiej wojny, w latach dwudziestych XX wieku. Pochowano na nim 937 żołnierzy, przeniesionych z pochówków rozsianych po polach i lasach w ramach akcji komasacyjnej. Cmentarz został oczyszczony i odrestaurowany staraniem Towarzystwa Jurajskiego w roku 2010.
Niewielki powierzchniowo cmentarz kryje zwłoki 937 poległych-651 Austriaków,284 Rosjan i 2 Niemców. W listopadzie 1914 roku w okolicy toczyły walki pomiędzy 1 Armia austriacka wspieraną na północnym skrzydle przez niemiecką „Grupę Woyrsch” i 4 Armią rosyjską. Front zatrzymał się tutaj na kilka tygodni. Linie rosyjskie znajdowały się wzdłuż pasma skalnego a okopy austriackie w odległości 300-400 metrów na zachód. Trwały ataki, kontrataki oraz ostrzał karabinowy i artyleryjski. Polegli grzebani byli w pobliżu linii frontu. W grudniu Rosjanie wycofali się na wschód.Wielka Wojna opuściła Jurę. Po zakończeniu działań, w trakcie porządkowania cmentarzy wojennych,na Bleszczową przeniesiono poległych z Piaseczna,Żerkowic,Lgoty Murowanej,Rzędkowic,Wygody i Pradeł. Część poległych trafiła na cmentarz we Włodowicach. W dwudziestoleciu międzywojennym na kroczyckim cmentarzu parafialnym znajdowały się cztery groby żołnierskie,w których spoczywali Niemiec Hermann Barby poległy 5.11.1914,Rosjanin Władysław Orzechowski z 84 szirwańskiego pułku piechoty,poległy 19.11.1914 pod Lgotą Murowaną oraz trzech nieznanych z nazwiska Austriaków. Obecnie pozostał tu jedynie grób Władysława Orzechowskiego. Ciała pozostałych poległych przeniesione zostały prawdopodobnie na cmentarz na Bleszczowej. Na cmentarzu znajduje się jedna imienna mogiła chorążego Bronisława Franka z austriackiego 36 Pułku Piechoty Obrony Krajowej. (źródło: Towarzystwo Jurajskie)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wpisz swój komentarz...