Kuesta jurajska koło Żarek.

Ruiny kościoła p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika na Górze Jaworznickiej (Leskowiec) koło Żarek.

„Kościół św. Stanisława, biskupa męczennika, został zbudowany przed 1782 r. z łamanego kamienia wapiennego, na wzgórzu Laskowiec, w miejscu starej drewnianej kaplicy, gdzie – jak głosi podanie – położona była też ówczesna osada Żarki. Wzmiankowany był w 1595, 1748 i 1763 r. jako przydrożna drewniana kaplica, stojąca przy ważnym trakcie handlowym prowadzącym z Krakowa do Częstochowy. Od połowy XIX w. kościół był już w ruinie. Ten niewielki, orientowany, jednonawowy obiekt był otynkowany wewnątrz, posiadał pokaźne, wielobocznie zamknięte prezbiterium (XVIII-wieczne odbicie gotyku), trzy ołtarze, dwa wejścia: główne od zachodu, zamknięte półkoliście, drugie od północy – z łukiem koszowym. Nawę prawdopodobnie przykrywał dwuspadowy, a prezbiterium wielospadowy, niższy dach, kryty gontem. Przy kościele znajdował się cmentarz grzebalny. W latach 1982-1983, dzięki członkom Towarzystwa Przyjaciół Żarek, kościół został odgruzowany, ponadto przeprowadzono badania archeologiczne, w wyniku których odkryto pochówki, datowane na drugą połowę XV w. W 1989 r. dokończono prace, wypełniając ubytki murów i zabezpieczając ich koronę. Pochodzenie kościoła wiąże się być może z wcześniejszym kultowym przeznaczeniem tego wzgórza, a później z miejscem grzebalnym. Ludowe podanie mówi też, że świątynię ufundował bogaty rycerz, jako wotum za szczęśliwy powrót z wyprawy wojennej.” (http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/12264,zarki-kosciol-sw–stanislawa.html)

Kuesta (próg denudacyjny, próg strukturalny) – stromy, asymetryczny stopień lub próg powstały na obszarze o budowie monoklinalnej wskutek różnej odporności warstw skalnych na denudację (erozja selektywna). Typowa kuesta – progi Basenu Paryskiego. Charakterystyczna kuesta występuje na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Zachodnia krawędź tej wyżyny nazywana jest kuestą jurajską. (za Wikipedią).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *